Selamat Datang, Bapak Prof.Muhammad Nasir, S.E., MS UMI Makasar Dr. Haryadi, S.E., M.Sc dari UNSOED------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------untuk Mahasiswa | Konsultasi Akademik Klik Disini atau Hubungi Kami Klik Disini,
 

Data Mahasiswa


Browse ALL atau berdasarkan huruf depan:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Nama NIM Program Studi Angkatan
Siti Aminah 201401001 Ekonomi Syariah (S1) 2014
Septi Liani Hidayanti 201401003 Ekonomi Syariah (S1) 2014
Siti Ardilla 201401012 Ekonomi Syariah (S1) 2014
Sofi Injiani Nurwan 201401013 Ekonomi Syariah (S1) 2014
Sirin Iffah Nur Shabrina 201401026 Ekonomi Syariah (S1) 2014
Sakdiah 201402002 Perbankan Syariah (D3) 2014
Siti Novira Putricia 201702020 Perbankan Syariah (S1) 2017
Sukma Yulani 201702021 Perbankan Syariah (S1) 2017